กิจกรรม : กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด :
    

เทศบาลตำลบเขาน้อย เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5

เทศบาลตำบลเขาน้อย เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอปราณบุรี โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี

 

วันที่ 23 ต.ค. 62 นายสังวาลล์ หงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาน้อย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอปราณบุรี 

 

ในช่วงเช้ามีพืธีโดยพระสงฆ์ สามเณร จากวัดในพื้นที่ จากนั้นมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 57 รูป เสร็จนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม และในเวลา 19.00 น. นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอปราณบุรี โดบมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

 

ทั้งนี้ วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระราชกรณีกิจของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาส การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปโภค การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญสือต่อมาจนปัจจุบัน พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" มีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช" 

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562    อ่าน 178 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**