กิจกรรม : เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564

รายละเอียด :
    

 เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564


      เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563 นางรักษณาลี  ภาสสกุลวงศ์ รองปลัดเทศบาล 

พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาน้อย ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 หลักสูตรงานบริหารและการจัดการงาน งานที่ 1 งานที่ 2 และ

งานที่ 3 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลตลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง

มาจากพระราชดำริฯ (อพ.ศธ. คลองไผ่) เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของการประชุม

ครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้อง

และถูกตรงตามแนวทางของ อพ.สธ. มีนายธานินทร์  สันคะนุช เจ้าหน้าที่งานในพระองค์

เป็นวิทยากรของการจัดประชุมครั้งนี้


 


Slot Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563    อ่าน 182 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**