กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชแหล่งน้ำธรรมชาติ ภายในเขตเทศบาล ณ คลองอ้อมหมู่ที่ 6

รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาน้อย ดำเนินโครงการจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชแหล่งน้ำธรรมชาติ ภายในเขตเทศบาล ณ คลองอ้อมหมู่ที่ 6 โดยนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย จิตอาสาอำเภอปราณบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเขาน้อย ​ ครู นักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข ฯลฯ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว วัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้เพื่อฟื้นฟูคลองอ้อมให้มีความใสสะอาดปราศจากวัชพืชปกคลุม และลดปัญหาการแพร่กระจายของวัชพืชน้ำก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ อุปโภคเพื่อการเกษตร ซึ่งนอกจากกิจกรรมขุดลอกวัชพืชแล้วผู้เข้าร่วมโครงการได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีทัศนียภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้น

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565    อ่าน 11 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**