ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สัญญาจ้างซื้อขาย เครื่องวัดระดับเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : สัญญาจ้างซื้อขาย เครื่องวัดระดับเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 169,060 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน