ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 104 คน