ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ใบสั่งจ้าง เลขที่ 30/2564 ลว. 9 พฤศจิกายน 2563
  รายละเอียด : ใบสั่งจ้าง เลขที่ 30/2564 ลว. 9 พฤศจิกายน 2563 จำนวนเงิน 7,370 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน