ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ใบสั่งซื้อเลขที่ 265/2564 ลว. 14 กรกฎาคม 2564
  รายละเอียด : ใบสั่งซื้อเลขที่ 265/2564 ลว. 14 กรกฎาคม 2564 จำนวนเงิน 40,000 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน