ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลเขาน้อย ที่ 5562563 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 165 คน