ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  รายละเอียด : สัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน