ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานทั่วไป โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเขาน้อย
  รายละเอียด : สัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานทั่วไป โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเขาน้อย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน