ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมค่าแรงติดต้ัง ณ ศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมค่าแรงติดต้ัง ณ ศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน