ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สัญญาจ้างครูผู้สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เลขที่ 27/2565 ลว. 2 พค. 2565 จำนวนเงิน 67,258 บาท
  รายละเอียด : สัญญาจ้างครูผู้สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เลขที่ 27/2565 ลว. 2 พค. 2565 จำนวนเงิน 67,258 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน