ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สัญญาจ้างซื้อขายอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

 สัญญาจ้างซื้อขายอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย ภาคเรียนที่ 1/2565(วันที่17 พ.ค. 65-30 มิ.ย.65)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน