ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยปลายน้ำ-ท่ามะกรูด2/3ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5
  รายละเอียด :

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยปลายน้ำ-ท่ามะกรูด2/3ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน