คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑
  รายละเอียด :

 

เทศบัญญัติ

เทศบาลตำบลเขาน้อยเรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

พ.ศ. ๒๕๖๑เทศบาลตำบลเขาน้อย

อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


SLOT ONLINE
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 168 คน