คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑
  รายละเอียด :

 

เทศบัญญัติ

เทศบาลตำบลเขาน้อยเรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

พ.ศ. ๒๕๖๑เทศบาลตำบลเขาน้อย 

อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 156 คน