ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
เรื่อง : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองอ้อม
  รายละเอียด :

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองอ้อม จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมเด่น : การผลิตผักปลอดสารพิษ,

ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
ที่อยู่ : 149/2 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เจ้าของ/ผู้ดูแล : นางวาสนา สีพิณ
โทรศัพท์ : -
ผู้ประสานงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี , เทศบาลตำบลเขาน้อย

โทรศัพท์ : 0-3262-1786 , 0-3254-2123

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 303 คน