ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2563 ลว. 4 พฤศจิกายน 2562
  รายละเอียด : ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2563 ลว. 4 พฤศจิกายน 2562 ซ่อมแซมระบบไฟท้ายรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน 1,500 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน