ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563 ลว. 5 พฤศจิกายน 2562
  รายละเอียด : ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563 ลว. 5 พฤศจิกายน 2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 47,960 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน