ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ใบสั่งจ้างเลขที่ 42/2563 ลว. 14 พฤศจิกายน 2562
  รายละเอียด : ใบสั่งจ้างเลขที่ 42/2563 ลว. 14 พฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 15,000 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน