ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 107/2563 ลว. 24 ธันวาคม 2562
  รายละเอียด : แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 107/2563 ลว. 24 ธันวาคม 2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ปรับลดราคาลง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน