ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สัญญาจ้างซื้อขาย เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด : สัญญาจ้างซื้อขาย เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 59,000 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 53 คน