วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
14 ต.ค. 2563
2 รายงานผลการดำเนินการการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
27
02 ต.ค. 2563
3 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 ก.ย. 2563
4 เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 ก.ย. 2563
5 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
28 ส.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
26 ส.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
19 ส.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
255
22 ก.ค. 2563
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
30 มิ.ย. 2563
10 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
82
24 มิ.ย. 2563
11 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
55
24 มิ.ย. 2563
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
65
24 มิ.ย. 2563
13 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
50
24 มิ.ย. 2563
14 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
24 มิ.ย. 2563
15 แผ่บพับประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
24 มิ.ย. 2563
16 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
24 มิ.ย. 2563
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
24 มิ.ย. 2563
18 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลเขาน้อย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
23 มิ.ย. 2563
19 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
23 มิ.ย. 2563
20 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16