วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
22 ก.ค. 2563
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
30 มิ.ย. 2563
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
33
24 มิ.ย. 2563
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
27
24 มิ.ย. 2563
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
24
24 มิ.ย. 2563
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
25
24 มิ.ย. 2563
7 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
24 มิ.ย. 2563
8 แผ่บพับประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 มิ.ย. 2563
9 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
24 มิ.ย. 2563
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
24 มิ.ย. 2563
11 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลเขาน้อย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
23 มิ.ย. 2563
12 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
23 มิ.ย. 2563
13 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
15 มิ.ย. 2563
14 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเขาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
09 มิ.ย. 2563
15 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
08 มิ.ย. 2563
16 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเวื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
05 มิ.ย. 2563
17 ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 มิ.ย. 2563
18 แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลเขาน้อย ไตรมาสที่ 1 และ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 พ.ค. 2563
19 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียน เพื่อรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
39
29 พ.ค. 2563
20 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่ออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16