วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรง/ต่อเติมขยายพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 ม.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
221
25 ต.ค. 2562
3 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
38
13 ก.ย. 2562
4 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
13 ก.ย. 2562
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ดาวน์โหลดเอกสาร
85
23 ส.ค. 2562
6 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องการกำหนดอายุการใช้งานและอัตรค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
26 ก.ค. 2562
7 ตารางแสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 ก.ค. 2562
8 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้ายชื่อถนน/ซอย ภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเขาน้อย หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 ก.ค. 2562
9 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรซอยอำนวยสุข 7 ม.6 (ช่วงระหว่างคลองอ้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
28 มิ.ย. 2562
10 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
27 มิ.ย. 2562
11 คู่มือการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 มิ.ย. 2562
12 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ดาวน์โหลดเอกสาร
87
19 มิ.ย. 2562
13 การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยอย่างเป็นรูปธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
23
29 เม.ย. 2562
14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 เม.ย. 2562
15 แผนการใช้จ่ายเงินเทศบาลตำบลเขาน้อย ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 เม.ย. 2562
16 แผนการใช้จ่ายเงินเทศบาลตำบลเขาน้อย ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
04 เม.ย. 2562
17 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
19
25 มี.ค. 2562
18 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักโภชนาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
19 มี.ค. 2562
19 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
12 มี.ค. 2562
20 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11