หนังสือราชการ ทต.เขาน้อย
วันที่ ถึงวันที่
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อหนังสือราชการ ทต.เขาน้อย กลุ่มงาน เลขที่หนังสือ อ่าน หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร - -
1
20 มิ.ย.2562 27 มิ.ย. 2562
2 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร - -
1
20 มิ.ย.2562 27 มิ.ย. 2562
3 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร - -
1
1 มิถุนายน 2562 27 มิ.ย. 2562
4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร - -
1
1 เมษายน 2562 27 มิ.ย. 2562
5 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร - -
1
20 มิถุนายน 2562 27 มิ.ย. 2562
6 รายงานการติดตามแผนการทุจริตปี 2562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร - -
1
2 เมษายน 2562 27 มิ.ย. 2562
7 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร - -
1
27 มิย. 2562 27 มิ.ย. 2562
8 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1
8 สิงหาคม 2561 27 มิ.ย. 2562
9 สรุปผลการจัดซื้อตัดจ้าง รายเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
1 ตุลาคม 2561 27 มิ.ย. 2562
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 กรกฎาคม 2561 27 มิ.ย. 2562
11 รายงานผลการตรวจสอบภายในปี 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
5 มิถุนายน 2562 27 มิ.ย. 2562
12 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
27 มิย. 2562 27 มิ.ย. 2562
13 แนวทางการปฏิบัติในการใช้รถยนต์ส่วนราชการเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร ปข 53501/672
1
27 มิย. 2562 27 มิ.ย. 2562
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2560-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล
4
14 พ.ย. 2561
15 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล
2
3 เม.ย. 61 01 พ.ย. 2561
16 บันทึกข้อความ เรื่อง การประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ดาวน์โหลดเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล ปข 53501/319
2
19 เม.ย. 2561 01 พ.ย. 2561
17 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร สพ 53401/ว 1324
1
1 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561
18 จัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร ปข 0023.3/772
6
8 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561
19 ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช" ดาวน์โหลดเอกสาร กห 0461.1/5049
1
5 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561
20 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฝึกอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่น 4 ดาวน์โหลดเอกสาร ปข 0023.1/763
1
5 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2