หนังสือราชการ ทต.เขาน้อย
วันที่ ถึงวันที่
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อหนังสือราชการ ทต.เขาน้อย กลุ่มงาน เลขที่หนังสือ อ่าน หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการควบคุมกรณีเกิดเหตุรำคาญ ดาวน์โหลดเอกสาร - -
8
- 25 ธ.ค. 2563
2 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร - -
7
20 มิ.ย.2562 27 มิ.ย. 2562
3 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร - -
8
20 มิ.ย.2562 27 มิ.ย. 2562
4 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร - -
6
1 มิถุนายน 2562 27 มิ.ย. 2562
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร - -
6
1 เมษายน 2562 27 มิ.ย. 2562
6 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร - -
6
20 มิถุนายน 2562 27 มิ.ย. 2562
7 รายงานการติดตามแผนการทุจริตปี 2562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร - -
8
2 เมษายน 2562 27 มิ.ย. 2562
8 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร - -
6
27 มิย. 2562 27 มิ.ย. 2562
9 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
6
8 สิงหาคม 2561 27 มิ.ย. 2562
10 สรุปผลการจัดซื้อตัดจ้าง รายเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
1 ตุลาคม 2561 27 มิ.ย. 2562
11 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
19 กรกฎาคม 2561 27 มิ.ย. 2562
12 รายงานผลการตรวจสอบภายในปี 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
5 มิถุนายน 2562 27 มิ.ย. 2562
13 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 มิย. 2562 27 มิ.ย. 2562
14 แนวทางการปฏิบัติในการใช้รถยนต์ส่วนราชการเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร ปข 53501/672
8
27 มิย. 2562 27 มิ.ย. 2562
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2560-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล
9
14 พ.ย. 2561
16 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล
7
3 เม.ย. 61 01 พ.ย. 2561
17 บันทึกข้อความ เรื่อง การประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ดาวน์โหลดเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล ปข 53501/319
8
19 เม.ย. 2561 01 พ.ย. 2561
18 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร สพ 53401/ว 1324
6
1 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561
19 จัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร ปข 0023.3/772
16
8 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561
20 ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช" ดาวน์โหลดเอกสาร กห 0461.1/5049
6
5 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2