คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การควคุมตลาด พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
03 ธ.ค. 2561
2 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
03 ธ.ค. 2561
3 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
03 ธ.ค. 2561
4 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
03 ธ.ค. 2561
5 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
03 ธ.ค. 2561
6 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
03 ธ.ค. 2561
7 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
03 ธ.ค. 2561
8 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
03 ธ.ค. 2561
9 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
218
03 ธ.ค. 2561
10 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
29 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7