โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสู่สถานศึกษาพอเพียง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ
204
09 พ.ย. 2563
2 คณะทำงานฝ่ายติดตามประเมินผลระดับเทศบาล
196
28 ก.ย. 2563
3 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อยทัศนศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนค่ายธนะรัชต์
230
28 ก.ย. 2563
4 คณะทำงานฝ่ายติดตามประเมินผลภาคประชาชน
209
28 ก.ย. 2563
5 บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลเขาน้อย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย และประชาชนเข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
318
25 ก.ย. 2563
6 กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (DIY หูหิ้วแก้วน้ำรักษ์โลก)
197
23 ก.ย. 2563
7 บรรยายและสาธิตการทำหูหิ้วแก้วน้ำจากเศษผ้าและเศษหนังเทียม แก่นักเรียนโรงเรียนค่ายธนะรัชต์
196
23 ก.ย. 2563
8 กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง (ปล่อยสัตว์น้ำออนไลน์ในวันประมงแห่งชาติ)
238
21 ก.ย. 2563
9 กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
256
17 ก.ย. 2563
10 กิจกรรมพอเพียงเพื่อเพียงพอ
224
17 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3