โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสู่สถานศึกษาพอเพียง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คณะทำงานฝ่ายติดตามประเมินผลระดับเทศบาล
19
28 ก.ย. 2563
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อยทัศนศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนค่ายธนะรัชต์
15
28 ก.ย. 2563
3 คณะทำงานฝ่ายติดตามประเมินผลภาคประชาชน
10
28 ก.ย. 2563
4 แผนผังขั้นตอนการดำเนินโครงการสถานศึกษาพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
33
23 ก.ย. 2563
5 กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (DIY หูหิ้วแก้วน้ำรักษ์โลก)
19
23 ก.ย. 2563
6 กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง (ปล่อยสัตว์น้ำออนไลน์ในวันประมงแห่งชาติ)
38
21 ก.ย. 2563
7 กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
73
17 ก.ย. 2563
8 กิจกรรมพอเพียงเพื่อเพียงพอ
36
17 ก.ย. 2563
9 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
29
28 ส.ค. 2563
10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
45
27 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2