วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
9
07 ม.ค. 2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (กองสวัสดิการสังคม) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 ม.ค. 2563
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่1 งบประมาณพ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 ม.ค. 2563
4 ตรารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 ม.ค. 2563
5 โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 ม.ค. 2563
6 แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 107/2563 ลว. 24 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 ธ.ค. 2562
7 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กฉ 2693 ปข หมายเลขครุภัณฑ์ 001/57/0010 ตามกำหนดระยะ 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
24 ธ.ค. 2562
8 ใบสั่งจ้างเลขที่ 107/2563 ลว. 24 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 ธ.ค. 2562
9 ตารางแสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
7
13 ธ.ค. 2562
10 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 ธ.ค. 2562
11 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมขยายพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
7
13 ธ.ค. 2562
12 โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 ธ.ค. 2562
13 บันทึกตกลงการจ้าง เลขที่ 62/2563 ลงวันที่ 3 ธ.ค 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
03 ธ.ค. 2562
14 บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 ธ.ค. 2562
15 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 พ.ย. 2562
16 ใบสั่งจ้างเลขที่ 58/2563 ลว. 27 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 พ.ย. 2562
17 บันทึกตกลงการจ้าง เลขที่ 59/2563 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
27 พ.ย. 2562
18 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.พัฒนา 7 ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
27 พ.ย. 2562
19 บันทึกตกลงการจ้าง เลขที่ 57/2563 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 พ.ย. 2562
20 บันทึกตกลงการจ้าง เลขที่ 56/2563 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18