วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 41/2564 ลว. 9 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
19 ต.ค. 2564
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ต.ค. 2564
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
15 ต.ค. 2564
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
15 ต.ค. 2564
5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
15 ต.ค. 2564
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ต.ค. 2564
7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
15 ต.ค. 2564
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 ต.ค. 2564
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 ต.ค. 2564
10 สัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลง สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
9
07 ต.ค. 2564
11 สัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานทั่วไป โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 ต.ค. 2564
12 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 ต.ค. 2564
13 ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2565 ลว. 6 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 ต.ค. 2564
14 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดปลวกและแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
05 ต.ค. 2564
15 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานทั่วไปโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
05 ต.ค. 2564
16 แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 41/2564 ลว. 9 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 ต.ค. 2564
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2564
18 สัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ต.ค. 2564
19 สัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 ต.ค. 2564
20 สัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31