วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถพยาบาล (รถตู้)) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 ก.ค. 2564
2 ใบสั่งซื้อเลขที่ 265/2564 ลว. 14 กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
14 ก.ค. 2564
3 ใบสั่งซื้อเลขที่ 264/2564 ลว. 14 กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 ก.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
13 ก.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
13 ก.ค. 2564
6 ใบสั่งซื้อเลขที่ 260/2564 ลว. 12 กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
12 ก.ค. 2564
7 ใบสั่งซื้อเลขที่ 259/2564 ลว. 12 กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
12 ก.ค. 2564
8 แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 71/2564 ลว. 17ธันวาคม2563, ฉบับลงวันที่ 20เมษายน2564,และฉบับลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
09 ก.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
09 ก.ค. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
09 ก.ค. 2564
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้คัดเลือกได้(กองช่าง)ไตรมาส2 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
08 ก.ค. 2564
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้คัดเลือกได้(กองช่าง)ไตรมาส3 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 ก.ค. 2564
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่3 งบประมาณพ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
07 ก.ค. 2564
14 แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 41/2564 ลว. 9 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 มิ.ย. 2564
15 บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 44/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
02 มิ.ย. 2564
16 บันทึกแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ 43/2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 พ.ค. 2564
17 แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลเขาน้อย ไตรมาสที่ 1 - 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
10 พ.ค. 2564
18 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
03 พ.ค. 2564
19 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 เม.ย. 2564
20 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
29 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28