วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ใบสั่งจ้างเลขที่ 369/2563 ลว. 3 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 ส.ค. 2563
2 ใบสั่งซื้อเลขที่ 368/2563 ลว. 3 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 ส.ค. 2563
3 ใบสั่งซื้อเลขที่ 366/2563 ลว. 4 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ส.ค. 2563
4 ใบสั่งซื้อเลขที่ 365/2563 ลว. 4 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ส.ค. 2563
5 ใบสั่งซื้อเลขที่ 367/2563 ลว. 4 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ส.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้่ายไวนิลและป้ายโรลอัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 ส.ค. 2563
7 ใบสั่งจ้างเลขที่ 359/2563 ลว. 3 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
03 ส.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารการสำรวจภาวะสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
03 ส.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
03 ส.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
03 ส.ค. 2563
11 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
03 ส.ค. 2563
12 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
03 ส.ค. 2563
13 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
29 ก.ค. 2563
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
7
29 ก.ค. 2563
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
20 ก.ค. 2563
16 ใบสั่งจ้างเลขที่ 315/2563 ลว. 14 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 ก.ค. 2563
17 แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 26/2563 ลว. 7 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
14 ก.ค. 2563
18 ใบสั่งจ้างเลขที่ 316/2563 ลว. 14 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 ก.ค. 2563
19 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้่ายไวนิลและสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
13 ก.ค. 2563
20 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้่ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
13 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22