วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ใบสั่งซื้อเลขที่ 72/2565 ลว. 13 มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
13 ม.ค. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
12 ม.ค. 2565
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่1 งบประมาณพ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 ม.ค. 2565
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 ม.ค. 2565
5 สัญญาจ้างซื้อขายวัสดุคอมพิวเตอร์ เลขที่ 62/2565 ลว 4 มกราคม 2565 จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
07 ม.ค. 2565
6 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 ม.ค. 2565
7 ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2565 ลว. 5 มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 ม.ค. 2565
8 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
05 ม.ค. 2565
9 ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2565 ลว. 5 มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 ม.ค. 2565
10 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 ธ.ค. 2564
11 ใบสั่งซื้อเลขที่ 44/2564 ลว. 16 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16 ธ.ค. 2564
12 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
15 ธ.ค. 2564
13 ใบสั่งจ้างเลขที่ 43/2564 ลว. 15 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
15 ธ.ค. 2564
14 สัญญาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลเขาน้อย เลขที่ 21/2565 ลว.30 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
30 พ.ย. 2564
15 ประกาศเทศบาลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมค่าแรงติดต้ัง ณ ศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
25 พ.ย. 2564
16 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โครงการซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
25 พ.ย. 2564
17 สัญญาจ้างซื้อขายเครื่องออกกำลังกาย(พร้อมติดตั้ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
22 พ.ย. 2564
18 แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 17/2565 ลว.7 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
19 พ.ย. 2564
19 แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 04/2565 ลว.1 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
19 พ.ย. 2564
20 แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 07/2565 ลว.1 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
19 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33