วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สัญญาจ้างซื้อขาย เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 ก.พ. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 ก.พ. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ก.พ. 2563
4 สัญญาจ้างซื้อขาย กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 ก.พ. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้่ายไวนิล Rool up โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
29 ม.ค. 2563
6 ใบสั่งจ้างเลขที่ 131/2563 ลว. 29 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
29 ม.ค. 2563
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
20
07 ม.ค. 2563
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (กองสวัสดิการสังคม) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
06 ม.ค. 2563
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่1 งบประมาณพ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
06 ม.ค. 2563
10 ตรารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 ม.ค. 2563
11 โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
03 ม.ค. 2563
12 แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 107/2563 ลว. 24 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
27 ธ.ค. 2562
13 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กฉ 2693 ปข หมายเลขครุภัณฑ์ 001/57/0010 ตามกำหนดระยะ 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 ธ.ค. 2562
14 ใบสั่งจ้างเลขที่ 107/2563 ลว. 24 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
24 ธ.ค. 2562
15 ตารางแสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
13
13 ธ.ค. 2562
16 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
17
13 ธ.ค. 2562
17 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมขยายพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
14
13 ธ.ค. 2562
18 โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
15
13 ธ.ค. 2562
19 บันทึกตกลงการจ้าง เลขที่ 62/2563 ลงวันที่ 3 ธ.ค 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
03 ธ.ค. 2562
20 บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
03 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19