ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 มิ.ย. 2565
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยปลายน้ำ-ท่ามะกรูด2/3ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
13 มิ.ย. 2565
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 มิ.ย. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
09 มิ.ย. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
09 มิ.ย. 2565
6 สัญญาจ้างซื้อขายอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 มิ.ย. 2565
7 สัญญาจ้างซื้อขายอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 มิ.ย. 2565
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชแหล่งน้ำธรรมชาติภายในเขตเทศบาลคลองอ้อมหมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
09 มิ.ย. 2565
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
09 มิ.ย. 2565
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 มิ.ย. 2565
11 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
08 มิ.ย. 2565
12 ใบสั่งซื้อเลขที่ 169/2565 ลว 8 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
08 มิ.ย. 2565
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ(โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนี ดาวน์โหลดเอกสาร
7
31 พ.ค. 2565
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย (โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ดาวน์โหลดเอกสาร
8
31 พ.ค. 2565
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 4 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
31 พ.ค. 2565
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอด-ติดตั้งเครื่องยนต์ (รื้อเครื่องเสนอราคาไม่ซ่อมประกอบกลับ) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
27 พ.ค. 2565
17 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
26 พ.ค. 2565
18 ใบสั่งซื้อเลขที่ 159/2565 ลว. 26 พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
26 พ.ค. 2565
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะนักเรียน มอก.1494-2541 จำนวน 50 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
6
24 พ.ค. 2565
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 พ.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39