วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 3, 5, 6, 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
15 พ.ย. 2562
2 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันควบคุมโรค กำจัดยุงลายตัวแก่ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
3
13 พ.ย. 2562
3 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.พัฒนา 13 ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 พ.ย. 2562
4 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
05 พ.ย. 2562
5 ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563 ลว. 5 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
05 พ.ย. 2562
6 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขทะเบียน กง 1728 ปข หมายเลขครุภัณฑ์ 001/54/0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
04 พ.ย. 2562
7 ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2563 ลว. 4 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 พ.ย. 2562
8 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพัฒนา13 หมู่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
31 ต.ค. 2562
9 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องเปลี่ยนแลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ต.ค. 2562
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (กองช่าง) ไตรมาส 4 งบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 ต.ค. 2562
11 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพัฒนา7 หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 ต.ค. 2562
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาฯ (กองสวัสดิการสังคม)ประจำไตรมาส 3 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 ต.ค. 2562
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ (กองสวัสดิการสังคม) ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
22 ต.ค. 2562
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (กองการศึกษา) ไตรมาส 4 งบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 ต.ค. 2562
15 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพัฒนา 13 หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
15 ต.ค. 2562
16 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 ต.ค. 2562
17 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 ต.ค. 2562
18 แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 20/2562 ลว. 27 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ต.ค. 2562
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่4 งบประมาณพ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 ต.ค. 2562
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ (กองสวัสดิการสังคม) ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17