วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 ต.ค. 2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้คัดเลือกได้(กองช่าง)ไตรมาส4 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
12 ต.ค. 2563
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่4 งบประมาณพ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 ต.ค. 2563
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 ต.ค. 2563
5 สัญญาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลเขาน้อย เลขที่ 1/2564 ลว.1 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 ต.ค. 2563
6 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ก.ย. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ก.ย. 2563
8 ประเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 ก.ย. 2563
9 ขอบเขตของงาน (Term of Reference) จ้างทีีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ณ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรัีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 ก.ย. 2563
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 ก.ย. 2563
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ (แบบ บก 06) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
25 ก.ย. 2563
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17
24 ก.ย. 2563
13 สัญญาจ้างซื้อขาย เครื่องวัดระดับเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
08 ก.ย. 2563
14 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดระดับเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
27 ส.ค. 2563
15 ใบสั่งจ้างเลขที่ 372/2563 ลว. 19 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 ส.ค. 2563
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้คัดเลือกได้(กองช่าง)ไตรมาส3 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
18 ส.ค. 2563
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้คัดเลือกได้(กองช่าง)ไตรมาส2 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
18 ส.ค. 2563
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้คัดเลือกได้(กองช่าง)ไตรมาส1 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
18 ส.ค. 2563
19 ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
18 ส.ค. 2563
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือบทเรียนยาเสพติด โครงการเด็กและเยาวชนสดใสห่างไกลสิ่งเสพติด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24