ข่าว : ประกาศเทศบาลตำบลเขาน้อย

รายละเอียด  : เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรซอยอำนวยสุข 7 หมู่ที่ 6 (ช่วงระหว่างคลองอ้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้แจ้งข่าว : นายสรกฤต ปราณปรีชากุล ประกาศเมื่อ :